Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

 1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
 2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
 3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
 4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
 5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının

sağlanmasıdır. Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.


Amaç

e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gerekçe

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde ayrıca Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir. 

 • Bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin gelişti­rilmesi,
 • Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması,
 • İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması,
 • Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması,
 • Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması,
 • İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi

Ayrıca, Bakanlığımız 2010-2014 Stratejik Planında, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi temasında yer alan 14. Stratejik amacın birinci stratejik hedefi “Stratejik Hedef 14.1: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” görevi sorumlu birim olarak Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Eğitimde Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisinde  (2006-2010) belirtilen hedefleri karşılamak ve Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna verilen yukarıda belirtilen stratejik hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

FP BT Rehberliği 2016-2017 2.Dönem Görevlendirme Sonuçları
Duyuru Tarihi : 2017-02-17
FP BT Rehberliği 2016-2017 1.Dönem Görevlendirme Sonuçları
Duyuru Tarihi : 2016-10-04
Etkileşimli Tahta Muayene ve Kabul İşlemleri (Mayıs 2016)
Duyuru Tarihi : 2016-05-18
2.Faz Etkileşimli Tahta Dokunmatik Sürücüleri
Duyuru Tarihi : 2016-03-02
Etkileşimli Tahta Muayene ve Kabul Komisyonlarının Oluşturulması - Mart 2016
Duyuru Tarihi : 2016-03-01
FATİH Projesi Eğitimleri - Uzaktan ve Yüzyüze Eğitimler Hakkında Yapılması Gerekenler...
Duyuru Tarihi : 2016-02-22
FATİH Projesi ÇAĞRI MERKEZİ - Arıza - Sorun Çözümü ve Bilgilendirme
Duyuru Tarihi : 2016-02-22
Fatih Projesi BT Rehberliği 2015-2016 2.Dönem Görevlendirme Sonuçları
Duyuru Tarihi : 2016-02-15
EBA Kayıt ve Şire Alma İşlemleri (!!Acil ve Günlü!!)
Duyuru Tarihi : 2016-02-11
Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvurular (Yeni)
Duyuru Tarihi : 2016-02-02
Fatih Projesi Tanıtımı
Duyuru Tarihi : 2016-01-28

- Genel Kategoriler -
Sıkça Sorulan Sorular(S.S.S)
BTR Görev Sistemi(BGS)
Okul İdareleri
FATİH P. Donanımlar
İstatistik Verileri
Genel Durum Raporu
Radyasyon Ölçümlerimiz
 
IP : 3.238.116.201

 

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Fatih Projesi Birimi

btkoordinator36@meb.gov.tr | 0(474) 212 82 26(138)