KARS İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Sözleşmeli Öğretmen Atamasında İstenen Belgeler

2019 Sözleşmeli Öğretmen Atamasında İstenen Belegeler
2019 Sözleşmeli Öğretmen Atamasında İstenen Belgeler

2019 Sözleşmeli Öğretmen Atamasında İstenen Belgeler :

 

KARS:

 

Bakanlığımızca ilk defa uygulanmak üzere; 03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere yürürlüğe giren "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre  sözleşmeli öğretmenlik için 30/07/2019-05/08/2019 tarihleri arasında başvurular alınmış olup 09/08/2019 tarihinde atamaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen kapsamda öğretmen olarak ataması yapılan adayların 29/08/2019  tarihine kadar Kars il milli eğitim müdürlüğüne istenen belgeleri elden yada posta yolu ile teslim edeceklerdir.

 

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

 

2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

 

3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

 

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

 

5. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

 

6. Mal bildirimi (indirmek için tıklayınız.),

7. Elektronik Ön Başvuru Formunun onaylı örneği,

8. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

 

10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu[2 Nüsha Halinde] (Form doldurulurken nüfusa kayıtlı ikamet adresinin yazılması gerekmektedir.(Formu indirmek için tıklayınız.) [Önemli Not: Formu Bilgisayar ortamında doldurunuz!...]

 

11. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

12. Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

 

13. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

NOT: Evraklarını posta yoluyla gönderenler aşağıdaki adrese gönderebilirler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları Şubesi (Öğretmen atama) KARS Merkez

 

Güvenlik Soruşturması [2 Nüsha Halinde olacak]

Mal Bildirimi

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü - SANTRAL 0 474 212 82 26 27 28 223 77 12 13 93 SEKRETERLİK 0 474 82 2425 0 474 223 78 1837

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.